Auteursrechten

© Copyright 2021 Yvette Natuurfotografie.
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u aantreft bij Yvette Natuurfotografie, webshop en alle onderliggende pagina’s. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.